1. Het kamperen is voorbehouden aan de Kampeerders en hun gasten, die volgens de regels geregistreerd zijn in overeenstemming met de wetten van de Openbare Veiligheid. Elke kampeerder en elke gast dient bij zijn aankomst de identiteitspapieren aan de directie af te geven voor registratie en dient het interne reglement te ondertekenen.
 2. Minderjarigen worden alleen toegelaten indien ze vergezeld worden door hun ouders of meerderjarige familieleden; kinderen dienen altijd begeleid te worden bij het gebruik van de verschillende voorzieningen, zoals het toilet en de douches. De directie wijst alle aansprakelijk van de hand voor gebeurtenissen met kinderen die niet door hun ouders of familieleden in de gaten gehouden zijn.
 3. Gasten worden tot de camping toegelaten mits voorafgaand aangemeld door de kampeerders en met de goedkeuring van de directie en kunnen alleen te voet binnenkomen. De auto dient buiten geparkeerd te worden waarvoor de directie geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Ze dienen hun identiteitspapieren te laten zien en na één uur vanaf hun binnenkomst zal het dagtarief voor kampeerders op hen worden toegepast. De toegangstijden zijn vanaf 10:00 tot 19:00 uur.
 4. De toegepaste tarieven zijn die van het lopende jaar.
 5. Klanten dienen hun rekening voor de overnachting in een stacaravan binnen 3 dagen vanaf de aankomst te betalen. De stacaravan staat ter beschikking van de klant vanaf 17.00 uur op de dag van registratie en dient verlaten te worden voor 10.00 uur op de dag van vertrek.
 6. De rekening voor de overnachting op de standplaats dient bij voorkeur voor de middag van de dag voor vertrek, voor 18.00 uur, betaald te worden. De kassa van de camping opent om 10:00 uur ’s morgens. De standplaats dient te worden verlaten voor 10.00 uur op de dag van vertrek. Na dit tijdstip zullen de kosten voor een extra overnachting in rekening gebracht worden.
 7. Aan de kampeerder, die met zijn eigen spullen of eigen middelen een vrije standplaats inneemt, zullen de dagkosten van een standplaats in rekening gebracht worden.
 8. Het is ten strengste verboden een omheining van wat voor type dan ook op te zetten. De niet toegestane werken zullen zonder voorafgaand bericht worden verwijderd.
 9. Het is verboden harder te rijden dan de maximumsnelheid van 5 km per uur op het campingterrein. Het is verplicht de rijrichting te respecteren.
 10. Klanten dienen zich aan de rusttijden te houden: vanaf 13.00 uur tot 15.00 uur en vanaf 23.00 uur tot 8.00 uur is het strikt verboden met de auto of motor op het terrein te rijden. Tijdens deze uren wordt het hek gesloten, dus een ieder die zijn eigen vervoermiddel op dat moment nodig heeft, wordt verzocht dat vooraf buiten de camping te parkeren. Tijdens de rusttijden is bovendien iedere activiteit verboden die de rust van de buren kan verstoren, zoals rumoerige maaltijden of overdreven volume van radio en televisie. De wacht heeft de opdracht de stilte te laten respecteren.
 11. Ook buiten de rusttijden dienen de klanten op te letten anderen niet te storen met lawaai en ongepast gedrag.
 12. De was en de afwas dienen in de daarvoor bestemde wasbakken en buiten de rusttijd gewassen te worden.
 13. Het naleven van de orde en de reiniging is een plicht van de klant. Afval dient in dicht geknoopte zakken in de speciale afvalbakken bij de ingang van de camping geworpen te worden.Glas, papier en plastic worden gescheiden ingezameld. Gelieve geen afval in de natuur laten slingeren. Wie woont op de Camping al Lago, houdt van een schone natuur.
 14. Eventuele voorwerpen gevonden op de camping en in de badkamers dienen bij de directie afgeleverd te worden. De Camping al Lago is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van voorwerpen.
 15. De Camping al Lago is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken ten gevolge van natuurrampen, vernielzuchtige daden of het vallen van bomen of takken.
 16. Voor eventuele ongelukken overkomen tijdens het beoefenen van sport en vrijetijdsbesteding binnen de grenzen van de camping, is het bedrijf alleen gehouden schade te vergoeden, indien het veroorzaakt is door interne gebreken of nalatigheid van de Camping al Lago. Eventuele trauma’s ten gevolge van bijvoorbeeld botsingen tijdens het spelen of onvoorziene valpartijen worden niet door de verzekering gedekt.
 17. Honden dienen aan de lijn gehouden te worden. Ze dienen begeleid te worden buiten de camping voor hun behoeften en indien zij de camping bevuilen, dient men er voor te zorgen dat het onmiddellijk verwijderd en gereinigd wordt. Eigenaars zijn persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht aan personen of zaken.
 18. In het geval van onderbreking van de levering van elektriciteit door Enel Distribuzione of van water door Bim wijst de directie elke aansprakelijkheid af en is niet verplicht enige schade aan personen of zaken te vergoeden.
 19. Het is ten strengste verboden:
  • de inhoud van chemische toiletten, andere vloeistoffen of afval te verspreiden of te legen op de camping in kuilen of ondergrondse bakken, inclusief koffiedik;
  • voorwerpen in de toiletten te werpen die verstoppingen van de riolering kunnen veroorzaken;
  • auto’s, caravans, boten, etc. te wassen.

De directie behoudt zich het recht voor gasten, die ook maar één van de bovenstaande regels niet nakomen, te verwijderen van de camping.

De directie heeft het recht om klanten te weigeren
Door Covid-19 Kunnen de tijden veranderen

Follow us: